Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu

Ul. Bielska 80, 43-520 Chybie

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT

Email Drukuj PDF

 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W CHYBIU

 

 

sklepik szkolny

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu informuje
o możliwości wynajęcia pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego dla uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chybiu.

Rozpoczęcie działalności 04.05.2016 r. lub 05.09.2016 r. Asortyment sprzedawanego towaru
musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty (Dz.U.2015.1258 z dnia 28.08.2015 r.)

 

 

zebranie rodziców

Email Drukuj PDF

 

 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbędą się zebrania rodziców.

 

O godz. 16.30 w sali 54 odbędzie się zebranie

Zarządu Rady Rodziców.


Przydział sal i godziny zebrań poszczególnych klas

 

Klasa

Sala

Godzina

1a

świetlica

17.00

1b

51

16.30

1c

50

17.00

2a

32

17.00

2b

53

17.00

2c

34

17.00

3a

52

17.00

3b

36

17.00

4a

31

17.00

4b

30

17.00

5a

28

17.00

5b

54

17.00

6a

32- 19.04.2016 r.

16.30

6b

55

17.00

 

 

 

 

Rajd Rowerowy 2016

Email Drukuj PDF

 

 

21. 05 (sobota) godz. 10.30

boisko SP nr 1 w Chybiu i Gimnazjum w Chybiu

XX RODZINNY RAJD ROWEROWY

meta: Amfiteatr w Chybiu

 

Doroczna, jedna z najważniejszych imprez organizowanych

na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu,

SP nr 1 w Chybiu, Gimnazjum w Chybiu .

Wszyscy fani dobrej zabawy, dwóch kółek, znajdą tradycyjnie coś dla siebie.

Mnóstwo atrakcji, konkursów i nagród jak co roku

trafi do szczęśliwców biorących udział w imprezie.

Zapraszamy całe rodziny!

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy:

SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich

od dnia 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w godz. od 800 do 1500.

oraz w GOK Chybie do dnia 06.05.2016 w godzinach otwarcia Ośrodka.

Ilość miejsc ograniczona!!!, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczna koszulka rajdowa będzie koloru orange.

 

Trasa Rajdu : około 30 km

Start : boisko przy SP nr 1 w Chybiu , ul. Bielska 80

Półmetek: teren OSP Kowale

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

 

 

REGULAMIN XX RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 21.05.2016 r.

 

 1. Założenia rajdu:

  1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
   mieszkańców Gminy Chybie i okolic.

  2. Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).

  3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie
   i części „Żabiego Kraju”.

  4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.

  5. Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka

 

 

 1. Organizator rajdu:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.

  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu

  3. Gimnazjum w Chybiu

 

 1. Termin rajdu: 21.05.2016 r. godz. 1030

 

 1. Organizacja rajdu:

  1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie,
   SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz
   w GOK Chybie od dnia 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w godz. od 800 do 1500
   oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 06.05.2016.

  2. ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !

  3. Start -21.05.2016 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP nr 1 w Chybiu ul. Bielska 80
   Półmetek – teren OSP Kowale
   Meta- amfiteatr Chybie.

 

  1. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. )
   lub indywidualnie.

  2. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.

  3. Opłata startowa wynosi: 18 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę
   jest obowiązkowe.

  4. Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają sie w kolumnie zorganizowanej
   po wyznaczonej trasie i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po
   innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i z
   abezpieczeniu przez Organizatora.

 

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Koszulkę rajdową

 • Folder pamiątkowy

 • Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku

 • Gorący posiłek na mecie

 • Udział w konkursie z nagrodami

 • Występy artystyczne

 • Wspaniałą zabawę

  1. Konkurencje dla uczestników rajdu:

 • Najmłodszy czynny uczestnik rajdu

 • Najmłodszy uczestnik rajdu

 • Najstarszy czynny uczestnik rajdu

 • Konkurencje sprawnościowe na półmetku

 • Ciekawy rower

 • Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu

 

  1. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

  2. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji
   w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji
   w Strumieniu oraz jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów

  3. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

 

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu.

 

 

konkurs

Email Drukuj PDF

 

W dniu 18.04.2016r. (poniedziałek) od 11:10 do 12:00 (5 lekcja) odbędzie się konkurs plastyczny

dla klas 1-3 pod tytułem " ZDROWIE NA TALERZU".

Chętne osoby zgłaszają chęć udziału wychowawcom.

Dzieci przynoszą na konkurs własne materiały potrzebne do wykonania pracy w technice dowolnej.

Prace będą oceniane przez komisję, według kategorii wiekowych.

 


 

 

Prima Aprilis

Email Drukuj PDF

 

PRIMA APRILIS NA KOLOROWO 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Żywa lekcja historii

Email Drukuj PDF

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Żywa lekcja przyrody

Email Drukuj PDF

 

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY


 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Przerwa świąteczna

Email Drukuj PDF

 

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

Lukrowego baranka, a w dyngusa -
głowy wodą zmytej!

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia,

szczęścia oraz wszystkiego co najlepsze!

 

Przypominamy, że przerwa świąteczna trwa od czwartku (24.03.2016)

do wtorku (29.03.2016). W szkole spotykamy się w środę.

 

   

Rekrutacja Zarządzenie

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie Nr 24/WG/2016
Wójta Gminy Chybie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1. Ustala się dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/WG/2016
Wójta Gminy Chybie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Harmonogram czynności
dla roku szkolnego 2016/2017 w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.

do godz.15.00

od 26 kwietnia 2016 r.
do 28 kwietnia 2016 r.

do godz.15.00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156, z późn. zm.)

do 6 kwietnia 2016 r.

do 4 maja 2016 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2016 r.

do godz.15.00

5 maja 2016 r.

do godz.15.00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 kwietnia 2016 r.
do 20 kwietnia 2016 r.

do godz.15.00

od 6 maja 2016 r.
do 9 maja 2016 r.

do godz.15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2016 r.

do godz.15.00

12 maja 2016 r.

do godz.15.00

 

 

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/WG/2016
Wójta Gminy Chybie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności
dla roku szkolnego 2016/2017 w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2016 r.
do 15 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2016 r.
do 19 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156, z późn. zm.)

do 21 kwietnia 2016 r.

do 23 sierpnia 2016 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

24 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 kwietnia 2016 r.
do 28 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

od 25 sierpnia 2016 r.
do 26 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

29 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

 

 
Strona 1 z 27
1233333333

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Ankieta

W sobotę i niedzielę, kiedy mam wolny czas to najczęściej:
 

Zegarek

Chybie

Z galerii...

2008-12-03-zdjecie_046.jpg

Logo

 

"NIEBIESKA LINIA"

DLA OFIAR

PRZEMOCY

W RODZINIE